Ann Louise Pettersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ann Louise Pettersen

Ann Louise Pettersen, Annette Halvorsen, Siv Anita Horn, Tiina Rekand
23.09.2019
A spinal cord injury registry has been shown to constitute a useful tool for raising the quality of the treatment provided to patients with a spinal cord injury. There are relatively few spinal cord...
Ann Louise Pettersen, Annette Halvorsen, Siv Anita Horn, Tiina Rekand
23.09.2019
Et ryggmargsskaderegister har vist seg å være et nyttig verktøy for å heve kvaliteten av behandlingen for pasienter med ryggmargsskade. Det er ikke mange ryggmargsskadde i Norge, omtrent 120 nye...