Ann Kristin Kvam

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for blodsykdommer

Kreftklinikken

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med ideen til manuskriptet, litteratursøk samt revisjon og endelig utforming av manuskriptet.

Ann Kristin Kvam er overlege og tilknyttet Oslo myelomatosesenter.

Artikler av Ann Kristin Kvam
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media