Ann Katarina Tonde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ann Katarina Tonde

Ann Katarina Tonde, Dag Berild
10.01.2012
A previously healthy Norwegian-Pakistani woman in her late 20s was hospitalised because of listlessness. She had had pain lower back pain for a year and had herself discovered a lump in her flank. On...
Ann Katarina Tonde, Dag Berild
10.01.2012
En tidligere frisk norsk-pakistansk kvinne i slutten av 20-årene ble innlagt pga. slapphet. Hun hadde hatt korsryggssmerter i ett år og hadde selv oppdaget en kul i flanken. Ved innleggelse hadde hun...