Ann Katarina Tonde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : antond@ous-hf.no

Ann Katarina Tonde (f. 1981) er lege i spesialisering i rotasjonsstilling ved generell indremedisinsk avdeling.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Oslo universitetssykehus, Aker

Artikler av Ann Katarina Tonde
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media