Ann-Helen Olsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ann-Helen Olsen er yrkeshygieniker/sivilingeniør ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun har bygd opp nettsiden Korona i arbeidslivet med informasjon om bruk av åndedrettsvern mm.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Arbeids- og miljømedisinsk avdeling tilbyr masketetthetstesting som konsulentoppdrag samt tilbyr kurs og utleie av instrumenter for tetthetstesting av åndedrettsvern. Hun har hatt ett oppdrag de siste 36 månedene.

Artikler av Ann-Helen Olsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media