Ann Færden*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ann Færden*

Ann Færden*
30.11.2001
En av psykiatriens store utfordringer har vært å gi et allment akseptert tilbud til mennesker med alvorlig og langvarig psykisk lidelse. Hovedhensikten med oppfølgingen til denne gruppen pasienter er...