Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Øystein Lappegard, Helge Garåsen, Ivar Johannes Aaraas
05.09.2017
In recent years, Norwegian health services have pursued the goal of transferring service provision from the specialist to the primary level. A number of different solutions have emerged at the...
Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Øystein Lappegard, Helge Garåsen, Ivar Johannes Aaraas
04.09.2017
De siste årene har det i norsk helsevesen vært et mål å overføre tjenester fra spesialist- til primærhelsetjenesten. I skjæringspunktet mellom de to forvaltningsnivåene har det vokst frem en rekke...