Anja Lee

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anja Lee

Anja Lee
06.05.2019
Takk til Simone Diab og medarbeidere for en grundig oversiktsartikkel om hvordan kirurgisk palliasjon muliggjør overlevelse for barn som blir født med univentrikulære hjerter ( 1 ). Selv om disse...
Anja Lee, Henrik Holmstrøm
08.04.2019
En helhetlig tilnærming gjennom hele sykdomsforløpet – palliasjon – gir bedre livskvalitet for syke barn og deres familier. «Vi skal alle dø en dag. Men alle...
Anja Lee
19.03.2013
Perikardeksudat og mitralinsuffisiens påvist i akuttfasen av Kawasakis sykdom er assosiert med koronaraffeksjon. Kawasakis sykdom er en barnevaskulitt med ukjent etiologi, og den er hyppigste årsak...