Anja Lee

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anja Lee

Anja Lee
03.11.2020
The decision to grant NOK 30 million annually to a private paediatric hospice in southern Norway is not compatible with the kind of ethical reflection that must be made on a daily basis in the public...
Anja Lee
15.10.2020
Beslutningen om å gi 30 millioner kroner årlig til et privat barnehospice på Sørlandet er en prioritering som ikke er forenlig med den typen etisk refleksjon man daglig forholder seg til i det...
Anja Lee
06.05.2019
Takk til Simone Diab og medarbeidere for en grundig oversiktsartikkel om hvordan kirurgisk palliasjon muliggjør overlevelse for barn som blir født med univentrikulære hjerter ( 1 ). Selv om disse...
Anja Lee, Henrik Holmstrøm
08.04.2019
En helhetlig tilnærming gjennom hele sykdomsforløpet – palliasjon – gir bedre livskvalitet for syke barn og deres familier. «Vi skal alle dø en dag. Men alle...
Anja Lee
19.03.2013
Perikardeksudat og mitralinsuffisiens påvist i akuttfasen av Kawasakis sykdom er assosiert med koronaraffeksjon. Kawasakis sykdom er en barnevaskulitt med ukjent etiologi, og den er hyppigste årsak...