Anja Lee

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anja Lee er ph.d., overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, koordinator for regionalt palliativt team for barn og unge i Helse Sør-Øst og leder av Barnelegeforeningens interessegruppe for barnepalliasjon.

Artikler av Anja Lee
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media