Anja Fog Heen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anja Fog Heen

Lise M. Helsingen, Per Olav Vandvik, Henriette C. Jodal, Silje Bjerkelund Murphy, Anja Fog Heen, Mette Kalager, Michael Bretthauer
03.10.2019
Et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft står på trappene i Norge. Vi har publisert en ny retningslinje for tarmkreftscreening basert på fordeler og ulemper ved de vanligste screeningmetodene, og...
Anja Fog Heen
11.08.2015
Gode kollegaer Hamandsen og Christiansen skriver i Tidsskriftet om ansettelsesforhold i sykehus ( 1 ). Vi i Legeforeningens turnusråd er enige med forfatterne i at søknadsbasert turnus og innføring...