Anita T. Dagre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anita T. Dagre

Heidi Eilertsen, Anita T. Dagre, Kari Ulveland
28.02.2000
Holdbarheten på prøver til bestemmelse av TT har vi tidligere omtalt i Tidsskriftet (1). Vi fant da at TT-verdiene varierte med analysetidspunkt etter prøvetaking. Innføringen av INR og overgang til...