Anita Blomfeldt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Anita Blomfeldt (f. 1958) er overingeniør og master of public health. Hun er ansvarlig for genotypingsanalysene ved Regionalt kompetansesenter for smittevern, seksjon Akershus universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for mikrobiologi og smittevern

og

Avdeling for klinisk molekylærbiologi og laboratoriefag

Akershus universitetssykehus

Artikler av Anita Blomfeldt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media