Anita Amundsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anita Amundsen

Linn Hofsøy Tollefsen, Anita Amundsen, Nils Kolstrup
15.05.2003
Stortinget vedtok i 1991 lov om listepasientforsøk i kommunehelsetjenesten. Formålet med loven var å undersøke om en slik ordning gav mer effektiv primærhelsetjeneste som var bedre tilpasset...