Anette Tvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Mottaksklinikken

Haukeland universitetssjukehus

Anette Tvedt er assisterende avdelingssykepleier ved Korttidsposten.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anette Tvedt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media