Anette Midtgard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anette Midtgard

Anette Midtgard, Kristoffer Øksenvåg Sand
22.02.2021
Bildet viser luft i sinus sagittalis superior, et tilfeldig funn hos en kvinne i 80-årene undersøkt med CT caput ett døgn etter fall i hjemmet med hodetraume og forbigående bevissthetstap. CT viste...