Anette Huuse Farmen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: anette.farmen@gmail.com

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Nevrologisk avdeling

Sykehuset Innlandet Lillehammer

Anette Huuse Farmen er spesialist i nevrologi og seksjonsoverlege.

Artikler av Anette Huuse Farmen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media