Anette Hetlevik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

Hun har bidratt til datainnsamling og -analyse, tolkning av data samt revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Anette Hetlevik er lege i spesialisering del 1.

Artikler av Anette Hetlevik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media