Anette Gilje

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anette Gilje

Anette Gilje
06.03.2012
Stine Bjerkestrand trekker i Tidsskriftet nr. 2/2012 frem treningsbehandling, dvs. gradert (progressiv) opptrening, og insinuerer at det ikke er holdepunkter for at denne tilnærmingen er skadelig for...