Anette Bakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anette Bakken

Øystein L. Holla, Øyvind L. Busk, Kristian Tveten, Hilde T. Hilmarsen, Linda Strand, Helle Høyer, Anette Bakken, Camilla F. Skjelbred, Geir J. Braathen
03.11.2015
New technology is causing ground-breaking changes in genetic diagnostics. The new DNA-sequencing technology, referred to variously as next-generation sequencing, high-throughput sequencing and large-...
Øystein L. Holla, Øyvind L. Busk, Kristian Tveten, Hilde T. Hilmarsen, Linda Strand, Helle Høyer, Anette Bakken, Camilla F. Skjelbred, Geir J. Braathen
03.11.2015
Ny teknologi fører nå til banebrytende endringer i genetisk diagnostikk. Den nye DNA-sekvenseringsteknologien, omtalt som blant annet dypsekvensering, høykapasitetssekvensering og storskala DNA-...