Ånen Ringard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ånen Ringard

Ånen Ringard, Berit Mørland, Bjørn-Inge Larsen
07.02.2012
The provision of equal health services of high quality to all Norwegian citizens is a key political goal on which a broad political consensus has prevailed. Setting the right priorities is a tool to...
Ånen Ringard, Berit Mørland, John-Arne Røttingen
18.11.2010
Gapet mellom behov og tilgjengelige ressurser innebærer at det alltid må foretas prioriteringer i helsevesenet. Måten prioriteringene gjøres på, er avgjørende for om disse vanskelige beslutningene i...
Inger Natvig Norderhaug, Ånen Ringard, Berit Mørland
04.02.2011
Takket være en godt planlagt og koordinert prosess er vi i Norge på god vei mot en kontrollert innføring av positronemisjonstomografi (PET). Kritikken av sendrektighet og lavt ambisjonsnivå er...
Ånen Ringard, Berit Mørland, Bjørn-Inge Larsen
07.02.2012
Et viktig politisk mål er at alle norske borgere skal tilbys likeverdige helsetjenester av høy kvalitet, noe det har vært bred politisk enighet om. Et verktøy for å oppnå dette er riktig prioritering...