Ane Simensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ane Simensen

Pernille Harg, Hilde Samdal, Ane Simensen, Steinar Madsen
29.04.2014
Antallet pasienter som brukte nye blodfortynnende legemidler økte voldsomt i 2013. Som forventet økte også antallet bivirkningsmeldinger. Kan vi ut fra bivirkningsmeldingene trekke noen slutninger om...
Steinar Madsen, Pernille Harg, Hilde Samdal, Ane Simensen
01.07.2014
Vi er ikke enige i Jacobsens synspunkt på hva «bivirkninger» innebærer. En av de viktige endringene på bivirkningsområdet de siste årene er innføringen av det vi kaller det «utvidete...
Steinar Madsen, Pernille Harg, Hilde Samdal, Ane Simensen
02.09.2014
Uheldige følger av legemiddelbruk har mange årsaker. Tidligere brukte vi en snever definisjon av bivirkning: En hendelse som var utløst av et legemiddel brukt på riktig måte, med riktig dose og...