Ane Eidahl Konglund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ane Eidahl Konglund (f. 1978) er spesialist i nevrokirurgi.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nevrokirurgisk avdeling

Klinikk for kirurgi og nevrofag

Artikler av Ane Eidahl Konglund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media