Ane Cecilie Munk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : acmunk@lyse.net

Forskningsavdelingen

Sørlandet sykehus, Kristiansand

og

Kvinneklinikken

Sørlandet sykehus, Kristiansand

Ane Cecilie Munk er ph.d., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, postdok og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ane Cecilie Munk
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media