Andreas Sorte Kjenås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Sorte Kjenås

Sander Kvammen Fimland, Andreas Sorte Kjenås, Karin Isaksson Rø, Margrethe Aase Schaufel
18.11.2019
Norwegian hospital doctors have long reported a persistently high level of job satisfaction ( 1 ), but also long average working hours where hectic days, long shifts and exemptions from the Working...
Sander Kvammen Fimland, Andreas Sorte Kjenås, Karin Isaksson Rø, Margrethe Aase Schaufel
18.11.2019
Sykehusleger i Norge har lenge rapportert stabilt høy jobbtilfredshet ( 1 ), men også høy gjennomsnittlig arbeidstid hvor hektiske dager, lange vakter og unntak fra arbeidsmiljøloven er normen ( 2 ,...