Andreas Rosenberger Dybesland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)

Universitetssykehuset Nord-Norge

Andreas Rosenberger Dybesland (f. 1985) er spesialfysioterapeut MSc ved Nevromuskulært kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Artikler av Andreas Rosenberger Dybesland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media