Andreas Radtke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Radtke

Mette Walberg, Andreas Radtke
12.12.2017
What is the use of forging ahead if forging in the wrong direction? The practice of frequent point-prevalence surveys of healthcare-associated infections provides oversimplified data and is a poor...
Mette Walberg, Andreas Radtke
12.12.2017
Hva hjelper det å galoppere hvis det går i den gale retning? Praksisen med hyppig prevalensregistrering av helsetjenesteassosierte infeksjoner gir unyanserte data og er dårlig bruk av ressurser...
Andreas Radtke, Kari R. Risnes, Henrik Døllner, Svein Arne Nordbø
20.10.2005
Oppdagelsen av virus som forårsaker luftveisinfeksjoner skjedde for det meste i 1950- og 60-årene med celledyrking, elektronmikroskopi og immunologiske metoder. Man har identifisert en lang rekke...
Kari Ravndal Risnes, Andreas Radtke, Svein Arne Nordbø, Anne Thora Grammeltvedt, Henrik Døllner
20.10.2005
Ved hjelp av moderne genteknologiske metoder identifiserte nederlandske forskere i 2001 et nytt virus isolert i nasopharynxsekret fra barn med luftveisinfeksjon, humant metapneumovirus ( 1 )...