Andreas Pahle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Pahle

Henrik Vogt, Andreas Pahle
13.11.2018
Øre-nese-hals-lege Jarl Arvid Bunæs mener at «kosmetiske kirurger» er leger ( 1 ). Hans mest sentrale påstand lyder slik: «Dagens skjønnhetsbegrep er ikke...
Henrik Vogt, Andreas Pahle
15.08.2018
Er kosmetisk medisin, med sitt mål om å perfeksjonere friske, normale mennesker, forenlig med legegjerningen og god legeetikk? Å lindre, kurere og forebygge sykdom har vært medisinens tradisjonelle...
Henrik Vogt, Andreas Pahle
03.10.2017
New technology enables visions of enhancing the human being medically. This necessitates a discussion about the essential question: What is the goal of medicine? The essential question for the future...
Henrik Vogt, Andreas Pahle
04.09.2017
Ny teknologi muliggjør visjoner om å kunne forbedre mennesket medisinsk. Det tvinger frem en diskusjon om det viktigste spørsmålet: Hva er medisinens mål? Det viktigste spørsmålet for fremtidens...