Andreas Lossius

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Lossius

Andreas Lossius, Torbjørn Elvsåshagen, Erik Taubøll
13.03.2008
Det var troponinstigning hos en 58 år gammel kvinne innlagt med hjerneslag. Hun utviklet senere i sykdomsforløpet utbredt tromboembolisme og multiorgansvikt. Den underliggende årsaken representerer...
Kristin Ingeleiv Løken-Amsrud, Andreas Lossius, Øivind Torkildsen, Trygve Holmøy
19.05.2015
The prevalence of multiple sclerosis is increasing and it is estimated that about 10 000 people in Norway have the disease ( 1 ). Multiple sclerosis reduces the lifespan by 5 – 10 years and is a...
Kristin Ingeleiv Løken-Amsrud, Andreas Lossius, Øivind Torkildsen, Trygve Holmøy
19.05.2015
Forekomsten av multippel sklerose er økende, og det er beregnet at om lag 10 000 mennesker i Norge har sykdommen ( 1 ). Multippel sklerose reduserer livslengden med 5 – 10 år og er en hyppig årsak...