Andreas Holund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Holund

Mia Holtet Aalmen, Jan H. Rosenvinge, Andreas Holund, Gunn Pettersen
15.06.2020
Eating disorders include the conditions of anorexia, bulimia and overeating. In general practice, their prevalence varies from less than one per cent (anorexia) to 16 per cent (overeating and sub-...
Mia Holtet Aalmen, Jan H. Rosenvinge, Andreas Holund, Gunn Pettersen
15.06.2020
Spiseforstyrrelser omfatter tilstandene anoreksi, bulimi og overspising. I allmennpraksis varierer prevalensen fra under 1 % (anoreksi) til 16 % (overspising og subkliniske tilstander) ( 1 )...