Anders Tønnessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Det helsevitenskapelige fakultet

UiT Norges arktiske universitet

Forfatterbidrag: innhenting av kliniske data fra elektronisk pasientjournal, analyse av data, revisjon og ferdigstilling av manus, godkjenning av innsendt manusversjon.

Anders Tønnessen er medisinstudent.

Artikler av Anders Tønnessen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media