Anders Rudjord

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Anestesiavdelingen

Divisjon Tynset

og

Prehospital divisjon

Sykehuset Innlandet

Anders Rudjord er spesialist i anestesiologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anders Rudjord
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media