Anders Hernborg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Hernborg

Eivind Meland, Anders Hernborg
23.09.2004
Vi har i en artikkel i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2004 argumentert for at medikamentell blodtrykksbehandling bør suppleres med acetylsalisylsyre som førstevalgsmedikament hos hypertonikere med moderat...
Eivind Meland, Anders Hernborg
01.07.2004
Resultatene fra ASCOT-studiens lipidsenkende arm kan ikke brukes som argument for å supplere blodtrykksbehandling med statiner til et stort antall hypertonikere. Blodtrykksbehandling bør suppleres...