Anders Gogstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Gogstad

Anders Gogstad, Tor Bjerkedal
10.05.2001
Tendensen til økning av antallet unge uføretrygdede i Norge har tidligere vært omtalt i Tidsskriftet (1). Senere års trygdestatistikk har bekreftet en sterk økning i uførepensjoneringen av personer...