Anders Åsberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Åsberg

Karsten Midtvedt, Ida Robertsen, Anders Åsberg
09.12.2019
Skovlund tar opp et viktig tema når hun poengterer hvor forskjellige godkjente bioekvivalente legemidler kan være ( 1 ). Ved såkalte «narrow therapeutic index» (NTI) legemidler, dvs. legemidler der...
Espen Molden, Anders Åsberg
20.01.2001
Et økende antall hydroksymetylglutaryl-koenzym A-reduktasehemmere, HMG-CoA-reduktasehemmere, (statiner) er etter hvert blitt klinisk tilgjengelig. I Norge markedsføres i alt seks ulike statiner (...
Bartek J. Witczak, Anders Åsberg, Anders Hartmann
20.04.2001
Etter dialysebehandlingens introduksjon for snart 30 år siden er dødeligheten ved akutt dialysetrengende nyresvikt fortsatt rundt 50 % (1, 2), men den varierer betydelig med pasientens...
Nils Tore Vethe, Karsten Midtvedt, Anders Åsberg, Rune Amundsen, Stein Bergan
18.10.2011
Livslang behandling med immundempende legemidler er nødvendig etter organtransplantasjon for å forebygge avstøtningsepisoder og bevare transplantatet. Et vedlikeholdsregime består ofte av en...