Anders Åsberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for nyremedisin

Avdeling for transplantasjonsmedisin

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Farmasøytisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Anders Åsberg er cand.pharm., ph.d., daglig leder av Nyrefysiologisk laboratorium og Norsk nyreregister og professor II.

Artikler av Anders Åsberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media