Anadi Begic

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anadi Begic

Tyge Tind Tindholdt*, Kim Alexander Tønseth*, Ulf Sverre Solberg, Haris Meic*, Vanja Buic, Anadi Begic
17.06.2004
Hvert år får ca. 2 500 norske kvinner diagnosen brystkreft ( 1 ). Stadig flere blir behandlet med brystbevarende kirurgi. I år 2002 var 42 % av brystkreftoperasjonene i Norge brystbevarende (S...
Kim Alexander Tønseth*, Tyge Tind Tindholdt, Ulf Sverre Solberg, Vanja Busic, Haris Mesic, Anadi Begic
06.11.2003
Hypertrofiske arr (fig 1) er fortykket arrdanning innenfor grensene til den primære skaden. Keloid (fig 2) defineres som arrdanning utover den opprinnelige grensen for skaden. Keloid opptrer 5 – 15...