Amalie C. Solberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Amalie C. Solberg

Espen Gamlund, Karl Erik Müller, Amalie C. Solberg, Carl Tollef Solberg
26.10.2020
Do doctors have a moral obligation to provide medical care if they lack adequate personal protective equipment during a pandemic? Neither the Declaration of Geneva, the Norwegian Medical Association...
Espen Gamlund, Karl Erik Müller, Amalie C. Solberg, Carl Tollef Solberg
26.10.2020
Har leger en moralsk plikt til å gi helsehjelp selv om de skulle mangle tilstrekkelig smittevernutstyr under en pandemi? Verken Genève-deklarasjonen, Legeforeningens etiske retningslinjer eller...
Amalie C. Solberg, Karl Erik Müller, Carl Tollef Solberg
30.01.2020
In the art of medicine of the future, it will be important to know when to use artificial intelligence and when we should let natural intelligence work undisturbed. Some argue that artificial...
Amalie C. Solberg, Karl Erik Müller, Carl Tollef Solberg
20.01.2020
I fremtidens legekunst vil det være viktig å vite når vi skal bruke kunstig intelligens og når vi bør la den naturlige intelligensen få virke uforstyrret. Enkelte hevder at vi med kunstig intelligens...