Alv Johan Skarbøvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alv Johan Skarbøvik

Gunnar Houge, Alv Johan Skarbøvik
21.04.2005
Fabrys sykdom er en kjønnsbundet arvelig stoffskiftesykdom; en sfingolipidose med defekt i genet for alfagalaktosidase A (GLA-genet) som sitter på den lange armen av X-kromosomet (i posisjon Xq22.1...