Almira Babovic

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Almira Babovic

Ellen Schlichting, Marianne Efskind Harr, Torill Sauer, Almira Babovic, Rolf Kåresen
24.08.2006
Merker etter blåfarge som er satt periareolært og en gammaprobe som benyttes til å lokalisere vaktpostlymeknuten i armhulen To blåfargede lymfebaner som konvergerer mot en stor, blåfarget...
Anne Rita Øksengård, Monika Haakonsen, Reidar Dullerud, Almira Babovic, Knut Laake, Knut Engedal
10.03.2002
Demens har høy prevalens hos gamle, og insidensen i Norge er ca. 9 000/år (1). Demens er et syndrom, og diagnosen stilles på grunnlag av en sykehistorie av mer enn seks måneders varighet samt en...
Karl-Olaf Wathne, Almira Babovic, Tore Nordshus
30.05.2001
Pussdannende infeksjoner i bein og ledd er relativt uvanlig hos barn, men tidlig diagnose er viktig fordi sen eller manglende behandling kan føre til permanent skade og kronisk funksjonshemning (1)...
Almira Babovic, Carl Müller, Tore Bach-Gansmo
07.05.2013
De siste årene er indikasjonene for thyreoideascintigrafi betydelig endret. Spesielt gjelder dette for knutediagnostikk i thyreoidea hvor ultralyd med finnålsbiopsi har tatt over fullstendig...