Alla Bru

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alla Bru

Anette Storstein, Alla Bru, Christian A. Vedeler
29.11.2007
Limbisk encefalitt er en samlebetegnelse for inflammatoriske tilstander som rammer en eller begge temporallappers mediale deler, som også kalles det limbiske system. Det består av hippocampus,...