Alicja Jaworska

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alicja Jaworska

Alicja Jaworska
04.01.2007
Jodtabletter som tidligere var i bruk i Norge. I glasset ses de første tablettene som ble brukt i 1960-årene, produsert ved Frogner Apotek i Oslo. I eskene er det 200 mg tabletter fra den svenske...
Jon-Magnus Tangen, Alicja Jaworska, Håkan Mattsson
29.11.2011
The accident at the Fukushima nuclear power station in Japan in 2011 is the second biggest nuclear accident in history. Like the Chernobyl accident, it has been assigned the highest severity rating...
Jon-Magnus Tangen, Alicja Jaworska
29.10.2013
The increased risk of terrorist acts that could involve the use of radioactive sources calls for us to be prepared that a major radiation incident may occur in our country as well. On the basis of a...
Jon-Magnus Tangen, Alicja Jaworska, Håkan Mattsson
29.11.2011
Ulykken i Fukushima-kraftverket i Japan i 2011 er den nest største kjernekraftverkulykken i historien. I likhet med Tjernobyl-ulykken er den blitt klassifisert til den høyeste alvorlighetsgraden på...
Jon-Magnus Tangen, Alicja Jaworska
29.10.2013
Den økte faren for terrorhandlinger, der blant annet radioaktive kilder kan bli tatt i bruk, gjør at vi må være forberedt på at en større stråleulykke kan...