Alice Gustavsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Alice Gustavsen er ph.d. og lege i spesialisering ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Alice Gustavsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media