Alf Kristoffersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: alfkrist@online.no

Alf Kristoffersen er pensjonert sykehjemslege, spesialist i allmennmedisin og i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Artikler av Alf Kristoffersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media