Alf Kristoffersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alf Kristoffersen

Alf Kristoffersen
14.12.2020
Bård R. Kittang skriver at majoriteten i sykehjemspopulasjonen er skrøpelige langtidsbeboere, og det er riktig. Men at de som hovedregel vil ha liten nytte av overflytting til sykehus er et...
Alf Kristoffersen
05.11.2020
Alle som blir syke av covid-19 i Norge, har krav på optimal behandling – også sykehjemspasienter. Koronapandemien har satt samfunnssystemet på prøve og er en stresstest for helsevesenet...
Alf Kristoffersen
17.06.2014
Kvinner som tar abort, må vite hva de gjør. Mange kvinner er ambivalente og trenger informasjon og rådgivning fra legen for å ta det riktige valget. Lettvinte og ugjennomtenkte valg må unngås, og...