Alf Kolbenstvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alf Kolbenstvedt

Alf Kolbenstvedt
02.11.2006
Gurney, Jud Winer-Muram, Helen Stern, Eric J. Diagnostic imaging: Chest 992 s, tab, ill. Oxford: Saunders Elsevier, 2006. Pris GBP 130 ISBN 1-4160-2334-8 Formålet med denne læreboken er at den skal...
Trond Hagtvedt, Trond Mogens Aaløkken, Jakob Nøtthellen, Alf Kolbenstvedt, Rolf Haye
04.12.2003
CT er ansett som beste metode for bildediagnostikk av de fleste bihuleforandringer. I faglitteratur fra begynnelsen av 1990-årene benyttes kontinuerlig snittføring ( 1 ) og til dels høye mAs-verdier...
Audun E. Berstad, Alf Kolbenstvedt, Trond Mogens Aaløkken, Anne Naalsund, Hans Rostad
04.12.2003
Pasienter med lungekreft har meget dårlig prognose. Færre enn 12 % er i live fem år etter at diagnosen ble stilt ( 1 ). Praktisk talt alle pasienter som helbredes, er operert. I Norge opereres i dag...
Alf Kolbenstvedt
10.10.2001
Før siste halvdel av 1950-årene fantes det ingen metoder for direkte visualisering av dyptliggende lymfeknuter. For å undersøke lymfeknuter i områder som ikke var tilgjengelige for palpasjon, måtte...
Geir Siem, Ketil Natvig, Alf Kolbenstvedt, Jon Lømo
20.01.2001
En vanlig årsak til hevelse i midtlinjen på halsen er manglende tilbakedanning av ductus thyreoglossus. Omkring fjerde embryonale uke fremkommer glandula thyreoidea som en epitelial utvekst fra...