Alf Bjørnstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alf Bjørnstad

Alf Bjørnstad, Ola H. Skjeldal
10.06.2001
Hjerneslag i barnealderen er en relativt sjelden tilstand, med beskrevet insidens på ca. 2,5 tilfeller per 100 000 barn i ulike studier når perinatale komplikasjoner ikke medregnes (1). Av disse er...