Alexandra Havdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nic Waals Institutt

Lovisenberg Diakonale Sykehus

og

Folkehelseinstituttet

og

MRC Integrative Epidemiology Unit

University of Bristol

Hun har bidratt til datainnsamling, tolking av resultater, utarbeiding/revisjon av manus og godkjenning av siste manusversjon.

Alexandra Havdahl er psykolog, ph.d. i klinisk psykologi og forsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Alexandra Havdahl
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media