Alexander Nagel Tandberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alexander Nagel Tandberg

Alexander Nagel Tandberg
22.09.2015
A woman pregnant with twins was monitored because of the increasing weight deviation of the one twin. The patient gradually developed polyuria and polydipsia. Blood tests on hospitalisation pointed...
Alexander Nagel Tandberg
22.09.2015
En kvinne gravid med tvillinger ble fulgt pga. økende vekstavvik hos den ene tvillingen. Pasienten utviklet etter hvert polyuri og polydipsi. Blodprøver ved innleggelse ga mistanke om alvorlig sykdom...