Aleksander Talgøy Holten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Aleksander Talgøy Holten (f. 1979) er ph.d. og lege i spesialisering innen indremedisin.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Artikler av Aleksander Talgøy Holten
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media