Aksel Tveråmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aksel Tveråmo

Aksel Tveråmo, Ine Baug Johnsen
03.05.2018
Elling Ulvestad etterlyser en ny positivismedebatt relatert til subjektivitet og sykdom ( 1 ). Hans utgangspunkt er immunologi, en ramme der dyremodeller ofte danner grunnlag for å si noe om...
Aksel Tveråmo, Odd Steffen Dalgard, Bjørgulf Claussen
14.08.2003
Risikoen for å utvikle en psykisk lidelse øker ved psykisk stress, og psykisk stress øker ved misforhold mellom tilpasningskrav og mestringsressurser (fig 1) ( 1  –  8 ). Lazarus & Folkman...
Aksel Tveråmo, Ine Baug Johnsen
23.08.2016
Takk til Tysnes og medarbeidere for tilsvar til oss i Tidsskriftet nr. 10/2016 ( 1 ). Psykososial og psykiatrisk utredning er nødvendig innen differensialdiagnostikk av subjektive lidelser, inkludert...
Aksel Tveråmo, Ine Baug Johnsen, Eivind Meland
25.11.2014
In clinical practice we frequently encounter health complaints in patients who also face challenges in significant areas of their lives, such as with partners or at work. Such complaints are often...
Aksel Tveråmo, Ine Baug Johnsen, Eivind Meland
25.11.2014
In clinical practice we frequently encounter health complaints in patients who also face challenges in significant areas of their lives, such as with partners or at work. Such complaints are often...
Aksel Tveråmo, Ine Baug Johnsen, Eivind Meland
25.11.2014
I klinisk praksis møter vi ofte pasienter med helseplager som også har utfordringer på viktige livsområder som samliv og arbeidsliv. Slike plager er ofte ledsaget av manglende mestringstro og...
Eivind Meland, Aksel Tveråmo, Ine Baug Johnsen
10.02.2015
Hans Magnus Solli og Bjørn Hofmann kommer med svært konstruktiv kritikk av vår kronikk om subjektive lidelser i Tidsskriftet nr. 22/2014 ( 1 ). Vi er enige i at en todeling mellom helse og sykdom kan...
Aksel Tveråmo, Ine Baug Johnsen, Eivind Meland
27.01.2015
Vår kronikk tar utgangspunkt i skolemedisinens forklaringsproblemer. Vi er i startfasen av å utvikle en bredere forklaringsmodell. Leger er opplært etter en biomedisinsk modell, der en diagnose kan...
Aksel Tveråmo, Ine Baug Johnsen, Eivind Meland
13.01.2015
Vi takker for kommentaren fra Brodal. Vi er enige om at bruken av begrepene «subjektiv» og «objektiv» kan oppfattes som et forsvar for en dikotom virkelighetsforståelse. Brodal anerkjenner samtidig...
Aksel Tveråmo, Ine Baug Johnsen
05.04.2016
Hvem skal diagnostisere pasienter med kronisk utmattelse ( 1 )? Helsedirektoratets veileder sier: «Utredningen og diagnostisering av voksne utføres av fastlegen, fortrinnsvis av spesialist i...