Aira Bucher

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aira Bucher

Aira Bucher, Erik Øie, Red.
16.12.2004
I Tidskriftet nr. 16/2004 argumenterer Arvid Bjørneklett igjen for monobehandling med nyere bredspektrede antibiotika som førstevalg ved empirisk sepsisbehandling i Norge ( 1 ). Han mener at antall...
Erik Øie, Aira Bucher
26.08.2004
I Tidsskriftet nr. 10/2004 ( 1 ) kommenterer Arvid Bjørneklett en nylig publisert metaanalyse av Paul og medarbeidere som inkluderte randomiserte studier der man har sammenliknet bruk av beta-...
Aira Bucher
09.10.2003
Forandringer i det vanlige infeksjonspanoramaet i Norge skyldes en globalisert verden Interessen for infeksjonssykdommer har vært økende de siste 20 årene. Årsakene er mange. Nye, ukjente sykdommer...
Aira Bucher, Nina Sorknes, Kristin Lundqvist, Karin Rønning
10.03.2001
Problemet med nosokomiale infeksjoner er hittil som oftest blitt diskutert i sammenheng med sykehusinfeksjoner. Infeksjoner som oppstår i institusjoner for eldre har vært relativt lite påaktet, til...
Marius Myrstad, Kiarash Tazmini, Knut Henrik Spæren, Aira Bucher
27.03.2012
We present a typical course for an infectious disease that is seldom seen in Norway. The case history illustrates the fact that both the patient’s account and a sound knowledge of unusual infectious...
Aira Bucher
20.02.2000
Ignaz Semmelweis (1818 – 65) demonstrerte for over 150 år siden at håndvask var viktig i forebygging av nosokomiale infeksjoner og indirekte for dødeligheten av disse. Hans arbeid for å implementere...
Marius Myrstad, Kiarash Tazmini, Knut Henrik Spæren, Aira Bucher
27.03.2012
Vi presenterer et typisk forløp for en infeksjonssykdom som ses sjelden i Norge. Kasuistikken illustrerer at både anamnesen og god kjennskap til uvanlige infeksjonssykdommer kan være avgjørende for å...