Ahmad Al-Fattal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ahmad Al-Fattal (f.1968) er overlege og spesialist i geriatri og i indremedisin. Han er faglig rådgiver for geriatri ved Medisinsk klinikk, Sykehuset Telemark.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ahmad Al-Fattal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media