Ågot Lia Amundsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ågot Lia Amundsen

Alka Chawla, Ågot Lia Amundsen, Kristian F. Hanssen, Per Ole Iversen
06.04.2006
Hyppigheten av diabetes mellitus øker i verden. Dette skyldes dels en voksende og aldrende befolkning. I tillegg er det antatt at endringer i vår livsstil karakterisert av økt energiinntak kombinert...
Ågot Lia Amundsen
30.06.2005
Astrup, Arne Dyerberg, Jørn Stender, Steen Menneskets ernæring 478 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2005. Pris DKK 498 ISBN 87 - 628-0540 - 1 Boken er en lærebok i ernæring som ifølge...