Agnete Bache-Wiig Mathisen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Agnete Bache-Wiig Mathisen

Agnete Bache-Wiig Mathisen, Stein Vaaler, Elisabeth Dramstad, Thomas Åbyholm
20.02.2002
Finansiering av sykehusene i Norge er dels aktivitetsbasert, hvor inntektene kommer fra DRG-refusjon (1), poliklinisk aktivitet, kurdøgn og stykkpris for enkelte diagnoser (2). I tillegg til den...
Agnete Bache-Wiig Mathisen, Stein Vaaler, Einar Amlie
20.09.2000
Rikshospitalet har en flerregional funksjon innen neonatalkirurgi, som omfatter kirurgi i de første fire leveuker eller innen utgangen av 44. svangerskapsuke (2). Pasientene er nyfødte med medfødte...